Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 1602
Έτος: 2012
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΔΕΝ
ΕΕΔ
803
287
69
73
2013''
2014
Συμμετέχοντες

Πρόεδρος: Δ. ΠΑΤΙΝΙΔΗΣ
Εισηγητής: Α.ΚΑΡΕΛΟΥ
Δικηγόροι: Α. Τσιαντής, Γ. Αλεξόπουλος
 

Εργατικό ατύχημα
Έννοια του εργατικού ατυχήματος - Προϋποθέσεις υπό τις οποίες η νόσος του μισθωτού συνιστά εργατικό ατύχημα – Προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο παθών εργατικό ατύχημα δικαιούται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης – Περίπτωση θανατηφόρου ασθενείας μη οφειλομένης σε πράξη ή παράλειψη του εργοδότη – Ο μισθωτός που εργάζεται σε πλοίο χωρίς να υποχρεούται να μετέχει στους πλόες του πλοίου, παρέχει χερσαία και όχι ναυτική εργασία – Πρόταση της ενστάσεως περί αναρμοδιότητος του δικαστηρίου.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Άρειος Πάγος 69_2013 140.53 KB