Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 226
Έτος: 2016
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΕΕΔ 569 75 2016'
Συμμετέχοντες

Προεδρεύουσα: Στυλιανή Γιαννούκου, Αρεοπαγίτης
Εισηγήτρια: Σοφία Καρυστηναίου, Αρεοπαγίτης
Δικηγόροι: Χρήστος Ματέλλας – Σμάρω Τιμίνη

Η ασθένεια του μισθωτού ως εργατικό ατύχημα
Εργατικό ατύχημα θεωρείται κάθε βλάβη, όπως η σωματική βλάβη ή ασθένεια του εργαζομένου, η οποία δεν ανάγεται αποκλειστικά στην οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος, αλλά είναι αποτέλεσμα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς την ιδιοσυστασία του οργανισμού του και τη βαθμιαία εξασθένηση και φθορά του (ακόμη και αν αυτή οφείλεται στους δυσμενείς μεν, συνηθισμένους όμως και σύμφυτους προς την παροχή της όρους της εργασίας), συνδεομένου δε οπωσδήποτε με την εργασία του, λόγω της εμφανίσεώς του κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση αυτής, ως εκ του ότι, λόγω της εργασίας, δημιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες εκείνες πραγματικές συνθήκες και περιστάσεις που ήταν αναγκαίες για την επέλευσή του και οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς την εργασία.
Τούτο συμβαίνει είτε όταν κατά την εκτέλεση της εργασίας διαμορφώθηκαν εκτάκτως δυσμενείς συνθήκες, που δεν είναι συμφυείς προς τους συνηθισμένους όρους παροχής της είτε όταν η απασχόληση του εργαζομένου εξακολούθησε, έστω και υπό κανονικές συνθήκες, μετά την εκδήλωση της νόσου, με αποτέλεσμα την επιδείνωσή της, αφού στην τελευταία περίπτωση ο εργοδότης, που οφείλει να ρυθμίζει τα της εργασίας έτσι ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζομένου, δεν μπορεί να αξιώσει τη συνέχιση της απασχολήσεως του ασθενούντος εργαζομένου, και αν δεν τον θέσει εκτός υπηρεσίας, παρότι γνωρίζει την εκδήλωση της νόσου, οι συνθήκες παροχής της εργασίας του καθίστανται εξαιρετικές και ασυνήθιστα δυσμενείς, προσλαμβάνοντας έτσι τον χαρακτήρα του βίαιου συμβάντος. Κρίση ότι η ασθένεια του ενάγοντος δεν οφείλεται στις κανονικά παρεχόμενες συνθήκες εργασίας του στην επιχείρηση της εναγομένης, ούτε συνάπτεται με αυτήν, αλλά προέρχεται από ενδογενή αίτια οφειλόμενα στην ιδιοσυστασία του οργανισμού του, κι έτσι η ασθένεια του ενάγοντος δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εργατικό ατύχημα κατά την έννοια του ν.551/1915.
Κυριότερες διατάξεις: Ν. 551/1914 άρθρο 1.Α.Κ. άρθρο 662.
Κ.Πολ.Δ. άρθρα 335,338-340, 346, 559 αρ. 8, 11 και 19.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 226_2016 147.67 KB