Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Εφετείο Πειραιώς
Αριθμός: 1109
Έτος: 2003
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΕΝΔ 453 31 2003'
Συμμετέχοντες

Πρόεδρος: 
ΕΛ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ

Εισηγητής: 
ΣΠ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

Δικηγόροι: 
Στ. Παπανδρεόπουλος, 
Χρ. Μόσχος, 
Γ. Μπουκαούρης

Εφοπλισμός. Έννοια. Τεκμήριο πλοιοκτησίας. Ευθύνη κυρίου του πλοίου για απαιτήσεις από τον εφοπλισμό.
Εφοπλισμός. Έννοια. Στηρίζεται σε έννομη σχέση εμπράγματη ή ενοχική (επικαρπία, μίσθωση γυμνού πλοίου, χρησιδάνειο) μεταξύ εφοπλιστή και κυρίου ή σε άσκηση νομής επί του πλοίου από τον εφοπλιστή δυνάμει άκυρης μεταβιβαστικής σύμβασης ή και αυθαίρετα. Βασική προϋπόθεση είναι η βούληση του εφοπλιστή να ασκεί για λογαριασμό του τη ναυτιλιακή επιχείρηση που συγκροτεί το πλοίο και εκτός από την απόλαυση των κερδών να επωμίζεται απεριόριστα και τον οικονομικό κίνδυνο από την εκμετάλλευσή του.
Δήλωση εφοπλισμού κατ’ άρθρ. 105 ΚΙΝΔ. Παράλειψη. Μαχητό τεκμήριο πλοιοκτησίας κυρίου. Ανατροπή με ανταπόδειξη δηλ. με το ότι άλλος εκμεταλλεύεται το πλοίο για δικό του λογαριασμό (εφοπλιστής).
Για τις απορρέουσες από τον εφοπλισμό απαιτήσεις τρίτων δε γεννάται προσωπική ευθύνη του κυρίου του πλοίου και υπέγγυο είναι μόνο το πλοίο. Υπάρχει τίτλος εκτελεστός για την ικανοποίηση του δανειστή από το πλοίο, η αγωγή να στρέφεται και κατά του κυρίου του πλοίου. Ο κύριος του πλοίου δε διατρέχει κανένα κίνδυνο εάν το πλοίο φύγει από τα χέρια του πριν ασκηθεί δίωξη κατ’ αυτού γιατί έκτοτε το πλοίο παύει να είναι υπέγγυο.
Ο κύριος του πλοίου και ο εφοπλιστής ευθύνονται σε ολόκληρο με νόθο παθητική σε ολόκληρο ενοχή.
Αγωγή των δανειστών του εφοπλιστή δηλ. των συγγενών θανόντων ναυτικών λόγω εργατικού ατυχήματος κατά του κυρίου του πλοίου και του εφοπλιστή. Ο κύριος του πλοίου αν και δεν έχει προσωπική ευθύνη έναντι των δανειστών του εφοπλιστή πρέπει να χαρακτηρισθεί έναντι των αξιώσεων των διαδόχων των εργαζομένων στο πλοίο του ως οιονεί εργοδότης με πραγματικό εργοδότη τον εφοπλιστή. Συνεπώς για τις αξιώσεις αυτές αρμόδιο καθ’ ύλη καθίσταται το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εφ. Πειραιά 1109/03 106.31 KB