Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 953
Έτος: 2004
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΕΕΔ 2005 64 1000''
Συμμετέχοντες

Πρόεδρος:
ο κ. Χαρ. Γεωργακόπουλος

Εισηγητής:
ο αεροπαγίτης,
κ. Λέανδρ. Ρακιντζής

Δικηγόροι:
οι κ.κ. Γεωργ. Ανδρέου,
Νικ. Λιαρομμάτης
 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.
Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση επί απώλειας της προθεσμίας ασκήσεως ενδίκου μέσου. – Η ασθένεια του διαδίκου ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου ως γεγονός ανωτέρας βίας. – Όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της ουσίας δέχεται εσφαλμένως, όχι τη δική του καθ’ύλην αρμοδιότητα ή αναρμοδιότητα, αλλά την αρμοδιότητα ή την αναρμοδιότητα του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, τότε δεν θεμελιώνεται ούτε ο εκ της Κ.Πολ.Δ. 559 αριθμ. 5, ούτε οι εκ της Κ.Πολ.Δ. 559 αριθμ. 8 και 14 λόγοι αναιρέσεως. – Εργατικό ατύχημα εργαζομένου ως καλουπατζή σε υπό ανέγερση πολυώροφη οικοδομή λόγω μη τηρήσεως των επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας, και ειδικότερα λόγω μη κατασκευής σταθερών προστατευτικών ικριωμάτων (σκαλωσιών).- Περιστατικά.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 953/04 67.46 KB