Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 259
Έτος: 2005
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΔΕΝ 1494 61 2005'''
Συμμετέχοντες

Εισηγητής:
Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δικηγόροι:
Αθαν. Παπαθεοχάρης,
Νικ. Καμπάς

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η παράλειψη του εργοδότη να πληροφορήση το συμβούλιο εργαζομένων περί της μελλούσης να εφαρμοσθή διαθεσιμότητος, πέραν ωρισμένων συνεπειών (διοικητικό πρόστιμο κλπ.), δεν συνεπάγεται και την ακυρότητα της διαθεσιμότητος.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 259/05 98.65 KB