Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ασφάλεια και Υγεία στους εργασιακούς χώρους: δύο θεμελιώδη συστατικά μιας αξιοπρεπούς εργασίας, που καθιστούν τις ευημερούσες κοινωνίες σημεία αναφοράς για όλες εκείνες στις οποίες η έννοια αυτή αποτελεί χίμαιρα. Εκεί, όπου η αξία της ανθρώπινης ζωής ευτελίζεται και υποβαθμίζεται καθημερινά και όπου -όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η φετινή έκθεση του ILO- οι πιο φτωχοί εργαζόμενοι ζουν και εργάζονται κάτω από τις πιο ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες.

Στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, όπου κυριαρχεί η αφθονία, η αξία της ανθρώπινης ζωής, εκτός των άλλων, περιφρουρείται με την υιοθέτηση και την εφαρμογή μίας σειράς μέτρων και μηχανισμών που καθιστούν την εργασία αξιοπρεπή.

Σήμερα, το ζητούμενο είναι μέσα από την εμπειρία των πιο ανεπτυγμένων να βοηθηθούν οι λιγότερο τυχεροί συνάνθρωποι ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους μοντέλο μιας αξιοπρεπούς εργασίας. Μόνον έτσι η ανθρώπινη ζωή θα πάρει αξία.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, μετέφρασε τη φετινή Έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, και τη διαθέτει στους ενδιαφερόμενους από αυτή την ιστοσελίδα.

Επίσης, εκτύπωσε και διαθέτει δωρεάν τη χαρακτηριστική για την ημέρα αυτή αφίσα, καθιστώντας κοινωνούς εργοδότες, εργαζόμενους αλλά και το ευρύ κοινό.

Ο Γενικός Διευθυντής

Μηνάς Αναλυτής

 

Πλήρη κείμενα

 Αφίσα 

 

Σύνδεσμοι

 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/index.htm