Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Β.Δ. της 16.3/1923
Φ.Ε.Κ.
91/Α` 5.4.1923
Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας των σταφιδαποθηκών

Τροποποιήθηκε από :

  • Ν. 1414/1984, (ΦΕΚ 10/Α/2.2.1984)    «Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις» → → → (το άρθ. 21)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 91Α_23 91.59 KB