Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 778/1980
Φ.Ε.Κ.
193/Α` 26.8.1980
Υπουργεία
Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών

Σχετικό έγγραφο:

  • Εγκ. 131120/10.10.1980    «Ανακοίνωση δημοσιεύσεως του αριθμ. 778/26.8.1980 Π.Δ. «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»»

Τροποποιήθηκε από:

  • Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α` 18.4.2013) Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Καταργεί:

  • Π.Δ. 447/1975, (142/Α/17.7.1975)    «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μισθωτών» → → → (τα κεφ. Α: τα άρθ. 2-16, κεφ. Β: το άρθ. 19 και κεφ. Δ: άρθ. 22 οι § 4, 5, 6, άρθ. 25, άρθ. 26 οι § 3, 6, 7, 9)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 193Α_80 1.93 MB