Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 1293
Έτος: 2013
Πηγές
Συμμετέχοντες

Δημήτριο Πατινίδη, 
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
Αντώνιο Αθηναίο, 
Δημήτριο Μουστάκα, 
Νικόλαο Τρούσα και 
Ασπασία Καρέλλου, 
Αρεοπαγίτες
 

Υποχρέωση πρόνοιας εργοδότη. Η παράβαση της υποχρέωσης πρόνοιας που απορρέει από το άρθρο 664 ΑΚ., σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης οφείλει να διαρρυθμίζει τα σχετικά με την παροχή εργασίας και το χώρο αυτής κατά τρόπον ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζόμενου, συνιστά αμέλεια και επισύρει υποχρέωση αποζημίωσης. Οι σχετικές υποχρεώσεις πρέπει να υπαγορεύονται από το νόμο, τη σύμβαση ή την καλή πίστη. Πότε υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παράλειψης και αποτελέσματος. Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων του με την έννοια της διάταξης του άρθρου 914 Α.Κ., και όχι μόνο η ειδική αμέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του νόμου 551/1915. 
ΕΕΔ Τόμος 72/2013 σελ. 1283

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 1293_2013 Τμ. Β 132.13 KB