Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 814
Έτος: 2011
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΕΕΔ 158 71 2012
Συμμετέχοντες

Πρόεδρος:
ο Αντιπρόεδρος
κ. Η. Γιαννακάκης

Εισηγητής:
ο Αεροπαγίτης
κ. Δ. Κόμης

Δικηγόροι:
ο κ. Ν. Αναγνωστόπουλος -
ο κ. Δ. Παρασκευόπουλος-Κόλλιας

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής. Κρίση ότι συνυπαίτιοι ήσαν ο εργολάβος της οικοδομής και εργοδότης του παθόντος, λόγω αμέλειας ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, και η επιβλέπουσα μηχανικός, λόγω αμέλειας ως προς την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών και την παροχή οδηγιών. – Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα, και, σε περίπτωση θανάτου αυτού, οι επιζώντες σύζυγος και συγγενικά πρόσωπα τούτου, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, αντίστοιχα, αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο η ειδική αμέλεια ως προς την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 551/1915.- Ο προσδιορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης επαφίεται στην ελεύθερη εκτίμηση του δικαστηρίου της ουσίας, η δε περί αυτού κρίση δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, αφού σχηματίζεται ύστερα από την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, χωρίς υπαγωγή σε νομική έννοια, ώστε να μπορεί να νοηθεί εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, είτε ευθέως είτε εκ πλαγίου.- Στοιχεία της αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από εργατικό ατύχημα, από την εκτίμηση των οποίων το δικαστήριο προσδιορίζει την εύλογη χρηματική ικανοποίηση. – Δικαστική ομολογία, η οποία αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που ομολόγησε, δεν είναι κάθε ομολογία, αλλά μόνο αυτή που έγινε με σκοπό την αποδοχή του αμφισβητούμενου και επιβλαβούς γι’ αυτόν που ομολογεί γεγονότος. Κρίση ότι, εν προκειμένω, η δήλωση του ενάγοντος δεν συνιστούσε δικαστική ομολογία.
Κυριότερες διατάξεις: Ν. 551/1914 άρθρα 1, 2 και 16 Α.Κ. άρθρα 914, 922 και 932. Π.δ. 778/1980 άρθρα 1 και 17 Π.δ. 305/1996 άρθρα 2 παρ. 1α και 12. Π.δ. 1073/1981 άρθρα 1, 37 και 111. Ν. 1396/1983 άρθρα 3 και 7. Κ.Πολ.Δ. άρθρα 216, 352 παρ.1, 559 αρ. 1, 11, 14 και 19, 561 παρ.2.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 814_11 107.98 KB