Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 7, σε σύνολο 7
E | L | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ
Φορέας άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας
Ορισμός 1: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χώρο.

Φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης
Ορισμός 1: Κάθε πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασιστικές αρμοδιότητες σε οικονομικά θέματα όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης.

Φορέας επαγγελματικής κατάρτισης
Ορισμός 1: Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του άρθρου 17 παρ. 1 περίπτ. γ) του Ν. 4186/2013   .

Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής
Ορισμός 1: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 γνωστοποίηση».

Φορητά και απλά μέσα πυροπροστασίας
Ορισμός 1: Οι πυροσβεστήρες (φορητοί, τροχήλατοι, αυτοδιεγειρόμενοι), τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας, οι απλοί φορητοί ανιχνευτές εκρηκτικών μιγμάτων, το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος μέχρι έξι κεφαλές καταιονητήρων συνδεδεμένο απ΄ ευθείας στο εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο ύδατος του κτιρίου, τα πυροσβεστικά ερμάρια με εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες, οι σταθμοί (ερμάρια) εργαλείων και μέσων κ.α.

Φορτίο INF
Ορισμός 1: Νοείται το συσκευασμένο πυρηνικό καύσιμο που έχει υποστεί ακτινοβόληση, πλουτώνιο και απόβλητα υψηλής ραδιενέργειας που μεταφέρονται ως φορτίο σύμφωνα με την κατηγορία 7 του Κώδικα IMDG.

Φωτεινό σήμα
Ορισμός 1: Κάθε σήμα που εκπέμπεται από συσκευή αποτελούμενη από διαφανή ή διαφώτιστα υλικά, φωτιζόμενα από το εσωτερικό ή από πίσω, κατά τρόπο ώστε να εμφανίζεται, από μόνη της, ως φωτεινή επιφάνεια.