Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν. 1396/1983
Φ.Ε.Κ.
126/Α` 15.9.1983
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
  • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί (τεχνικό έργο, μέτρα ασφάλειας, εργολάβος, κύριος του έργου, υπεργολάβος, επιβλέπων, μελετητής): (άρθ. 2)
  • Υποχρεώσεις εργολάβου και υπεργολάβου ολοκλήρου του έργου : (άρθ. 3)
  • Υποχρεώσεις του κυρίου του έργου : (άρθ. 4)
  • Υποχρεώσεις εργολάβου και υπεργολάβου τμήματος του έργου : (άρθ. 5)
  • Υποχρεώσεις μελετητή : (άρθ. 6)
  • Υποχρεώσεις επιβλέποντος : (άρθ. 7)
  • Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας: (άρθ. 8)
  • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 9)

Σχετικό έγγραφο:

  • Εγκ. 132625/.12.1983    «Ανακοίνωση δημοσίευσης του Ν. 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα»»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 126Α_83 155.23 KB