Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/1988
Φ.Ε.Κ.
514/Β` 22.7.1988
Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά μηχανήματα ή τα μηχανήματα διακινήσεως φορτίων
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 514Β_88 381.07 KB