Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (θερμή εργασία, ψυχρή εργασία, ναυπήγηση, χημικός ναυτιλίας, κύριος του έργου, πλοίο, ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή, συντήρηση, ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, εργοληπτικές επιχειρήσεις, ειδικές επιχειρήσεις, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη) : (άρθ. 2)
 • Δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών : (άρθ. 3)
 • Άδειες εργασιών ναυπήγησης : (άρθ. 4)
 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνου : (άρθ. 4§3)
 • > 100 εργαζόμενους : εκπόνηση μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, σχέδιο διαφυγής και διάσωσης : (άρθ. 4§3)
 • Άδειες εργασιών μετατροπής : (άρθ. 5)
 • Άδειες εργασιών επισκευής - συντήρησης : (άρθ. 6)
 • Ισχύς δικαιολογητικών : (άρθ. 7)
 • Έλεγχος εφαρμογής : (άρθ. 8)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 9)
 • Καταργούμενες διατάξεις : (άρθ. 10)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. 27212/ΔΒΠ 351/2019, (ΦΕΚ 903/Β/15.03.2019)    «Τροποποίηση της 8312.23 Β/11/09/13-5-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλώ» (1001/Β), όπως ισχύει»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1132Β_09 414.18 KB