Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

«Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) είναι ο φορέας των κοινωνικών εταίρων Γ.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Τ.Ε. για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην έρευνα, την πληροφόρηση, την ενημέρωση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπαίδευση επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Ο Τομέας Αναλύσεων και Προσδιορισμών του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που αντλούνται από τις παρεμβάσεις του και περιέχονται στις εκθέσεις του (π.χ. τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των προσδιορισμών, οι εκτιμήσεις, τα μέτρα, οι υποδείξεις, τα σχεδιαγράμματα, οι φωτογραφίες κ.α.) είναι αυστηρά εμπιστευτικά στοιχεία που παραδίδονται αποκλειστικά στους αιτούντες την υπηρεσία.»