Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε αναπτύσσει υπηρεσίες Τεκμηρίωσης-Πληροφόρησης, οι οποίες εντάσσονται στο Παρατηρητήριο. Στόχος είναι η συγκέντρωση, η διαχείριση και η διάχυση πληροφοριών που έχουν σχέση με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ). Χρήστες των υπηρεσιών είναι το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή συλλογικό όργανο που εμπλέκεται στα θέματα ΥΑΕ.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών Τεκμηρίωσης - Πληροφόρησης λειτουργεί εξειδικευμένη, σε θέματα ΥΑΕ βιβλιοθήκη, μοναδική στην Ελλάδα.

Επιπλέον έχει αναπτυχθεί βάση δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας για συναφή με Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια θέματα, που καλύπτει χρονολογικά την περίοδο από το 1861 μέχρι και σήμερα. Μεγάλης σημασίας αρμοδιότητα των υπηρεσιών Τεκμηρίωσης - Πληροφόρησης είναι η συγκέντρωση και η διακίνηση του έργου και της εκδοτικής δραστηριότητας -έντυπης ή ηλεκτρονικής (βιβλία, μελέτες, φυλλάδια, περιοδικές εκδόσεις)- του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.