Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η διερεύνηση των συνθηκών εργασίας απαιτεί, μεταξύ άλλων, τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και άλλων βλαπτικών παραγόντων στους εργασιακούς χώρους. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει αναπτύξει μια σειρά μεθοδολογιών για τη μέτρηση και την ανάλυσή τους και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Οι μεθοδολογίες βασίζονται στη βιβλιογραφία και σε διεθνή πρότυπα. 
Στη μακρά πορεία του, το Ινστιτούτο έχει αποκτήσει πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία που διασφαλίζει την αξιοπιστία των προσδιορισμών που εκτελεί και τη χρησιμότητα των μέτρων που προτείνει.