Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Δ1γ/Γ.Π/38282/2020 (ΦΕΚ 2678/Β` 1.7.2020)