Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ.372/2014 (ΦΕΚ 1457/Β` 5.6.2014)