Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Υ1/Γ.Π. οικ. 81348/2005 (ΦΕΚ 1075/Β` 29.6.2005)