Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

 

To EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι ο φορέας των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Με δράσεις και πρωτοβουλίες στην έρευνα, την πληροφόρηση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπαίδευση, στηρίζει εργαζόμενους και επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Αποτελεί τον κύριο φορέα συγκέντρωσης και διάχυσης γνώσης για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ) στην Ελλάδα.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνθέτουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ.

Ανταποκρινόμενο στη διεπιστημονικότητα του αντικειμένου του, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. απασχολεί εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό όλων των σχετικών ειδικοτήτων και διαθέτει ειδική υλικοτεχνική υποδομή, τόσο στην κεντρική του δομή στην Αθήνα, όσο και στα περιφερειακά του παραρτήματα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα και στον Βόλο.

Η κεντρική δομή αποτελείται από τον Τομέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τον Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης, τον Τομέα Αναλύσεων και Προσδιορισμών, τον Τομέα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και το Παρατηρητήριο.