Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εγκ. Α.Π.Σ 7600/700 Φ.51.1/1960 (ΦΕΚ /-- 6.7.1960)