Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εγκ. ΔΙΠΑΔ/οικ. 403/2006 (ΦΕΚ /-- 22.6.2006)