Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 101Α_2020 1.65 MB
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΣΚΤ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ