Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 499/1991
Φ.Ε.Κ.
180/Α` 28.11.1991
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 31/90 (11/A) «επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων»

Καταργήθηκε από :

  • Π.Δ. 113/2012, (198/Α/17.10.2012)    «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 180Α_91 98.46 KB