Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 6083/2020
Φ.Ε.Κ.
1529/Β` 22.4.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1529Β_2020 212.17 KB