Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 6639/2020
Φ.Ε.Κ.
1635/Β` 30.4.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β’ 1018)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1635Β_2020 144.4 KB