Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 8958/2020
Φ.Ε.Κ.
2370/Β` 16.6.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορω νοϊού COVID-19» (Β’ 2084)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2370Β_2020 357.24 KB