Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 9418/2020
Φ.Ε.Κ.
2498/Β` 23.6.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2370)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2498Β_2020 121.49 KB