Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ.ΟΙΚ/449/2012 (ΦΕΚ 3582/Β` 31.12.2012)