Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ 946/Β` 9.7.2003)