Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/2014 (ΦΕΚ 2828/Β` 21.10.2014)