Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΕΗ3/0/15516/1981 (ΦΕΚ 285/Β` 19.5.1981)