Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Φ/Α/7.21/ΟΙΚ. 22773/1887/2005 (ΦΕΚ 1466/Β` 24.10.2005)