Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. 15684/Γ2/2822/2006 (ΦΕΚ 1928/Β` 29.12.2006)