Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 21867/2016
Φ.Ε.Κ.
3276/Β` 12.10.2016
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 3276Β_2016 408.97 KB
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

έγκριση τύπου, εθνική έγκριση τύπου, μεμονωμένη έγκριση, βεβαίωση καταλληλότητας, όχημα ειδικής κατηγορίας, μηχάνημα έργων - κινητό μηχάνημα, μηχάνημα, ημιτελές μηχάνημα, οικονομικός φορέας, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, διάθεση στην αγορά, αποτύπωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ