Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. 44027/ΔΤΒΝ 742/2018 (ΦΕΚ 1506/Β` 2.5.2018)