Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. 44662/454/2019 (ΦΕΚ 2192/Β` 7.6.2019)