Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 139057/2007 (ΦΕΚ 2204/Β` 14.11.2007)