Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β` 23.6.2017)