Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Υ&Α ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το σεμινάριο ΕΥΑΕ υλοποιείται στο πλαίσιο των οριζομένων στον Ν. 3850/2010.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα γενικής παιδείας που στόχο έχει την υποκίνηση και ενημέρωση των εργαζομένων και ειδικά των μελών ΕΥΑΕ, στην εφαρμογή κανόνων ασφαλούς εργασίας και την περαιτέρω υποβοήθηση των θεσμικών παραγόντων (ΤΑ, ΙΕ) στην καθημερινή διατήρηση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Απευθύνεται
σε μέλη των ΕΥΑΕ και εργαζόμενους
Διάρκεια
Η διάρκεια του προγράμματος ποικίλει ανάλογα με το προφίλ και τον κλάδο απασχόλησης των ενδιαφερομένων και κυμαίνεται από 8-16 ώρες.
Πρόγραμμα
 • Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Τεχνικός Ασφάλειας Ρόλος και αρμοδιότητες
 • ΕΥΑΕ Ρόλος και αρμοδιότητες
 • Φυσικοί Παράγοντες στο χώρο εργασίας
 • Αερισμός - Μικροκλίμα στο χώρο Εργασίας
 • Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας
 • Εργονομία - Χειρονακτική ανύψωση φορτίων
 • Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
 • Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Πυροπροστασία
 • Ηλεκτρικός Κίνδυνος
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό