Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα Ιατρών Εργασίας, με σκοπό την εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικής υγείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιατρούς Εργασίας που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, εξετάζοντας και αναλύοντας τις παραμέτρους του επαγγέλματος.

Απευθύνεται
σε Ιατρούς Εργασίας
Διάρκεια
30 ΩΡΕΣ
Πρόγραμμα
 • Εισαγωγή στην Ιατρική της Εργασίας, Οριακές τιμές έκθεσης, Βιολογική παρακολούθηση εργαζομένων
 • Χαρτογράφηση της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας σε θέματα υγείας των εργαζομένων
 • Εργονομία
 • Μεθοδολογία Ελέγχου των συνθηκών εργασίας και επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου
 • Προβλέψεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Σύγχρονες τάσεις – Ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών
 • Επαγγελματικές παθήσεις: Aιτιόγνωση, Διάγνωση, Πρόγνωση
 • Α’ Βοήθειες στους εργασιακούς χώρους
 • Θόρυβος – Μικροκλίμα – Αμίαντος
 • Χημικοί Βλαπτικοί Παράγοντες στο χώρο εργασίας
 • Εκτίμηση Επαγγελματικής Έκθεσης σε ΗΜ-ακτινοβολία -Μέτρα Προφύλαξης
 • Συγγένειες της Ιατρικής της Εργασίας με την Περιβαλλοντική Ιατρική και την Δημόσια Υγεία-Δημόσια Υγιεινή - Στοιχεία Βιοστατιστικής - Υγειονομική Επιθεώρηση στους χώρους εργασίας: Στόχοι και στρατηγική
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό