Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τα βήματα με τα οποία θα μπορέσουν να εκτιμήσουν τους επαγγελματικούς κινδύνους για την προστασία των εργαζομένων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.

Στο πρόγραμμα αναπτύσσονται οι μέθοδοι ανάλυσης επικινδυνότητας, επιδεικνύονται λίστες ελέγχου και πραγματοποιούνται μελέτες περίπτωσης.

Απευθύνεται
σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ με βασικές γνώσεις Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας
Διάρκεια
10 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα
  • Μέθοδοι ανάλυσης ατυχημάτων και επικινδυνότητας
  • Οργάνωση διαδικασιών επιθεώρησης ελέγχου – Λίστες ελέγχου
  • Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Μεθοδολογία συγγραφής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
  • Case studies
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό