Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 31/1990
Φ.Ε.Κ.
11/Α` 5.2.1990
Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Ορισμοί (απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις) : (αρθ. 1)
 • Ομάδες μηχανημάτων : (αρθ. 2)
 • Ισχύς μηχανημάτων : (αρθ. 3)
 • Δικαιούχοι επίβλεψης – συντήρησης- χειρισμού : (αρθ. 4)
 • Κατηγορίες αδειών : (αρθ. 5)
 • Ισχύς αδειών που χορηγήθηκαν : (αρθ. 6)
 • Προσόντα - προϋπηρεσία : (αρθ. 7)
 • Δικαιολογητικά : (αρθ. 8)
 • Εξέταση υποψηφίων : (αρθ. 9)

Καταργήθηκε από :

 • Π.Δ. 113/2012, (198/Α/17.10.2012)    «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις»

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 499/91, (180/Α/28.11.91)    «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 31/90 (11/A) «επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 11Α_90 216.64 KB