Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 3, σε σύνολο 3
| E | L | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Γερανοφόρα οχήματα
Ορισμός 1: Τα φορτηγά αυτοκίνητα, Δημοσίας ή Ιδιωτικής χρήσης, τα οποία φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Γνωστοποίηση
Ορισμός 1: Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.

Γωνία ανάπαυσης
Ορισμός 1: Η μέγιστη γωνία κλίσης μη συνεκτικού (δηλαδή ελεύθερης ροής) κοκκώδους υλικού. Υπολογίζεται ως η γωνία μεταξύ ενός οριζόντιου επιπέδου και της κλίσης του κώνου αυτού του υλικού.