Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 3, σε σύνολο 3
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: 4,4'-thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol),
Μετάφραση:

Συντομογραφία: MOCA
Όρος: 4,4-methylene bis(2-chloroaniline), 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline,
4,4'-Methylenebis (2-chlorobenzenamine),
methylenebis(ortho-chloroaniline), MBOCA
Μετάφραση: 4,4-μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη) ή 2,2-διχλωρο-4,4-μεθυλενο-διανιλίνη

Συντομογραφία: MBOCA
Όρος: 4,4-methylene bis(2-chloroaniline), 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline,
4,4'-Methylenebis(2-chlorobenzenamine),
methylenebis(ortho-chloroaniline), MOCA
4,4-methylene bis(2-chloroaniline), 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline,
4,4'-Methylenebis(2-chlorobenzenamine),
methylenebis(ortho-chloroaniline), MOCA
Μετάφραση: 4,4-μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη) ή 2,2-διχλωρο-4,4-μεθυλενο-διανιλίνη