Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 975
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: P value
Μετάφραση: Τιμή κριτηρίου p

Όρος: Paced work
Μετάφραση: Εργασία με καθορισμένο ρυθμό

Όρος: Package
Μετάφραση: Δέμα, κόλο, Συσκευασμένο προϊόν

Όρος: Packaged cargo
Μετάφραση: Συσκευασμένο φορτίο

Όρος: Packaging
Μετάφραση: Συσκευασία, μέσα συσκευασίας

Όρος: Packaging materials
Μετάφραση: Υλικά συσκευασίας

Όρος: Packer
Μετάφραση: Συσκευαστής

Όρος: Packing
Μετάφραση: Συσκευασία

Όρος: Packing blocks
Μετάφραση: Μέσα συσκευασίας

Όρος: Packing group
Μετάφραση: Ομάδα συσκευασίας

Όρος: Pain
Μετάφραση: Πόνος

Όρος: Paint
Μετάφραση: Χρώμα

Όρος: Paint roller
Μετάφραση: Ρολό για βαφή

Όρος: Paintbrush
Μετάφραση: Πινέλο

Όρος: Painting
Μετάφραση: Βαφή

Όρος: Palladium
Μετάφραση: Παλλάδιο

Όρος: Pallet
Μετάφραση: Παλέτα

Όρος: Pallet collars
Μετάφραση: Ταινίες περίδεσης παλετών

Όρος: Pallet truck
Μετάφραση: Παλετοφόρο μηχάνημα

Όρος: Palm kernel oil
Μετάφραση: Έλαιο φοινικοκαρύου

Όρος: Palmitic acid or hexadecanoic acid
Μετάφραση: Παλμιτικό οξύ, δεκαεξανικό οξύ, Φοινικικό οξύ, δεκαεξανοϊκό οξύ

Όρος: Palmitoleic acid, 9-hexadecenoic acid
Μετάφραση: Παλμιτελαϊκό οξύ, 9-δεκαοξανοϊκό οξύ

Όρος: Palpitation
Μετάφραση: Ταχυπαλμία

Όρος: Pamaquine see plasmochin
Μετάφραση:

Όρος: Pancreas
Μετάφραση: Πάγκρεας

Όρος: Panel setting
Μετάφραση: Επένδυση

Όρος: Panic
Μετάφραση: Πανικός

Όρος: Panose
Μετάφραση: Πανόζη

Όρος: Papaverine
Μετάφραση: Παπαβερίνη

Συντομογραφία: PC
Όρος: Paper Chromatography
Μετάφραση: Χρωματογραφία χάρτου

Όρος: Para- (p-)
Μετάφραση: Παρα-

Όρος: Paracetamol or 4-acetaminophenol
Μετάφραση: Παρακεταμόλη, 4-ακετοαμινοφαινόλη

Όρος: Paraffin
Μετάφραση: Παραφίνη

Όρος: Paraffin liquid
Μετάφραση: Υγρή παραφίνη

Όρος: Paraffin wax fume
Μετάφραση: Καπνοί κηρού παραφίνης

Όρος: Paraformaldehyde
Μετάφραση: Παραφορμαλδεΰδη

Όρος: Paraldehyde
Μετάφραση: Παραλδεΰδη

Όρος: Parallel connection
Μετάφραση: Παράλληλη σύνδεση

Όρος: Paralysis of the nerves due to pressure
Μετάφραση: Παράλυση των νεύρων λόγω πίεσης

Όρος: Parameter
Μετάφραση: Παράμετρος

Όρος: Paraquat
Μετάφραση: Παρακουάτ

Όρος: Parasite
Μετάφραση: Παράσιτο

Όρος: Parasitic diseases
Μετάφραση: Παρασιτικές ασθένειες

Όρος: Parasiticide
Μετάφραση: Παρασιτοκτόνο

Όρος: Parathion, O, O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate
Μετάφραση: Παραθείον

Όρος: Parathion-ethyl
Μετάφραση: Αιθυλοπαραθείο

Όρος: Parathion-methyl
Μετάφραση: Μεθυολοπαραθείο

Όρος: Pareto analysis
Μετάφραση: Ανάλυση Pareto

Συντομογραφία: Paris Convention
Όρος: Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution from Landbased Sources
Μετάφραση: Σύμβαση των Παρισίων για την Πρόληψη της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Χερσαίες Πηγές

Συντομογραφία: Paris Convention
Όρος: Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy
Μετάφραση: Σύμβαση των Παρισίων σχετικά με την ευθύνη τρίτων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας