Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 553
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: HACCP control
Μετάφραση: HACCP υπό έλεγχο

Όρος: HACCP plan
Μετάφραση: Σχέδιο HACCP

Όρος: HACCP study
Μετάφραση: Μελέτη HACCP

Όρος: HACCP study and planning
Μετάφραση: Μελέτη & σχεδιασμός HACCP

Όρος: HACCP team
Μετάφραση: Ομάδα HACCP

Όρος: HACCP team leader
Μετάφραση: Συντονιστής HACCP

Όρος: HACCP validation
Μετάφραση: Επικύρωση HACCP

Όρος: Haematology
Μετάφραση: Αιματολογία, αιματολογικές εξετάσεις

Συντομογραφία: Hb
Όρος: Haemoglobin
Μετάφραση: Αιμοσφαιρίνη

Όρος: Haemolysis
Μετάφραση: Αιμόλυση

Όρος: Hafnium
Μετάφραση: Άφνιο

Όρος: Hahniun
Μετάφραση: Χάνιο

Όρος: Half mask
Μετάφραση: Μάσκα μισού προσώπου

Όρος: Halid ion
Μετάφραση: Αλογονοϊόν

Όρος: Hallucinogen
Μετάφραση: Παραισθησιογόνο

Όρος: Halogenated
Μετάφραση: Αλογονωμένα

Όρος: Halogenated derivatives
Μετάφραση: Αλογονωμένα παράγωγα

Όρος: Halogenated derivatives of the aliphatic or alicyclic hydrocarbons
Μετάφραση: Αλογονωμένα παράγωγα των αλειφατικών ή αλεικυκλικών υδρογονανθράκων

Όρος: Halogenated derivatives of the alkylaryl oxides
Μετάφραση: Αλογονωμένα παράγωγα των αλκυλαρυλοξειδίων

Όρος: Halogenated derivatives of the alkylaryl sulfonates
Μετάφραση: Αλογονωμένα παράγωγα των αλκυλαρυσουλφιδίων

Όρος: Halogenated derivatives of the aromatic hydrocarbons
Μετάφραση: Αλογονωμένα παράγωγα των αρωματικών υδρογονανθράκων

Όρος: Halogenated derivatives thereof
Μετάφραση: Αλογονωμένα παράγωγα

Όρος: Halogenated filter cakes
Μετάφραση: Αλογονούχες πλάκες φίλτρων

Όρος: Halogenated hydrocarbons
Μετάφραση: Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων

Όρος: Halogenated organic compounds
Μετάφραση: Αλογονωμένες οργανικές ενώσεις Αλογονούχες οργανικές ενώσεις

Όρος: Halogenated still bottoms
Μετάφραση: Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα

Όρος: Halogenation
Μετάφραση: Αλογόνωση

Όρος: Halohydrin
Μετάφραση: Αλογονοϋδρίνη

Όρος: Haloketone
Μετάφραση: Αλογονοκετόνη

Όρος: Halophiles
Μετάφραση: Αλόφιλα ή αλατόφιλα

Όρος: Halothane
Μετάφραση: Αλοθάνιο

Όρος: Hammering
Μετάφραση: Ήλωση, διάτρηση, σφυρηλάτηση

Όρος: Hammers
Μετάφραση: Σφυριά

Όρος: Hand
Μετάφραση: Χέρι

Όρος: Hand activity level
Μετάφραση: Επίπεδο δραστηριότητας του χεριού

Όρος: Hand arm vibration
Μετάφραση: Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χεριού-βραχίονα

Όρος: Hand guards
Μετάφραση: Προστατευτικά χεριού/γάντια

Όρος: Hand injuries
Μετάφραση: Κακώσεις άκρας χειρός

Όρος: Hand protection
Μετάφραση: Γάντια προστασίας

Όρος: Hand tools
Μετάφραση: Εργαλεία χεριού

Όρος: Hand-arm system
Μετάφραση: Σύστημα χεριού-βραχίονα

Όρος: Hand-arm vibration
Μετάφραση: Δόνηση μεταδιδόμενη στο σύστημα άκρας χειρός -βραχίονα

Όρος: Hand-arm vibration syndrome
Μετάφραση: Σύνδρομο δόνησης άκρας χειρός-βραχίονα

Όρος: Hand-guided machinery
Μετάφραση: Χειροκατευθυνόμενες μηχανές

Όρος: Hand-held branchpipes
Μετάφραση: Αυλοί χειρός

Όρος: Handle
Μετάφραση: Χειρολαβή

Όρος: Handle and open container with care
Μετάφραση: Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά

Όρος: Handle and open container with care
Μετάφραση: Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά

Όρος: Handle under inert gas
Μετάφραση: Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα

Όρος: Handle under inert gas
Μετάφραση: Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα