Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 240
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Gadolinium
Μετάφραση: Γαδολίνιο

Όρος: Gaiters
Μετάφραση: Περικνημίδες

Όρος: Galactaric acid see mucic acid
Μετάφραση:

Όρος: Galactopyranose
Μετάφραση: Γαλακτοπυρανόζη

Όρος: Galactose
Μετάφραση: Γαλακτόζη

Όρος: Galena
Μετάφραση: Γαληνίτης

Όρος: Gallic acid
Μετάφραση: Κηκιδικό οξύ

Όρος: Gallium
Μετάφραση: Γάλλιο

Όρος: Galvanic processes
Μετάφραση: Διεργασίες γαλβανισμού

Όρος: Galvanisation
Μετάφραση: Επιψευδαργύρωση (γαλβανισμός)

Όρος: Galvanization process
Μετάφραση: Διαδικασίες γαλβανισμού

Όρος: Ganglia
Μετάφραση: Γάγγλια

Όρος: Gangway
Μετάφραση: Διάδρομος, κινητή σκάλα

Όρος: Gap
Μετάφραση: Διάκενο ή οπή ή κενό διάστημα

Όρος: Garbage
Μετάφραση: υπόλοιπα τροφίμων

Όρος: Garbage incineration
Μετάφραση: Αποτέφρωση απορριμμάτων

Όρος: Garbage record book
Μετάφραση: Βιβλίο απορριμμάτων

Όρος: Garment
Μετάφραση: Ρούχο

Όρος: Gas
Μετάφραση: Αέριο

Όρος: Gas Carrier
Μετάφραση: Υγραεριοφόρο πλοίο

Όρος: Gas Carries Code
Μετάφραση: Κώδικας υγραεριοφόρων

Όρος: Gas cartridge
Μετάφραση: Φυσίγγιο αερίου

Συντομογραφία: GC
Όρος: Gas chromatography
Μετάφραση: Αέρια χρωματογραφία, Αεριοχρωματογαρφία

Συντομογραφία: GC-MS
Όρος: Gas chromatography – mass spectrometry
Μετάφραση: Αέρια χρωματογραφία - φασματομετρία μάζας

Όρος: Gas containers
Μετάφραση: Περιέκτες αερίου

Όρος: Gas cylinder
Μετάφραση: Φιάλη αερίου

Όρος: Gas cylinder valve
Μετάφραση: Βαλβίδα φιάλης αερίου

Όρος: Gas explosions
Μετάφραση: Εκρήξεις αερίου

Όρος: Gas filters
Μετάφραση: Φίλτρα αερίων

Όρος: Gas free certificate
Μετάφραση: Πιστοποιητικό απαλλαγής επικίνδυνων αερίων

Όρος: Gas masks
Μετάφραση: Αντιασφυξιογόνες μάσκες

Όρος: Gas oil
Μετάφραση: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, αεριέλαιο

Όρος: Gas phase
Μετάφραση: Αέρια φάση

Όρος: Gas phase catalytic dehalogenation
Μετάφραση: Καταλυτική αφαλογόνωση σε αέρια φάση

Όρος: Gas syringe
Μετάφραση: Σύριγγα συλλογής αερίων

Όρος: Gas-air mixtures
Μετάφραση: Μείγματα αερίου-αέρα

Όρος: Gas-powered tools
Μετάφραση: Εργαλεία που λειτουργούν με αέριο

Όρος: Gaseous
Μετάφραση: Αεριώδης

Όρος: gaseous effluents emitted into the atmosphere
Μετάφραση: αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα

Όρος: Gaseous/fume oxidation
Μετάφραση: Οξείδωση αερίων/απαερίων

Όρος: Gases under pressure
Μετάφραση: Αέρια υπό πίεση

Όρος: Gasoline
Μετάφραση: Βενζίνη

Όρος: Gastric juice
Μετάφραση: Γαστρικό υγρό

Όρος: Gastrointestinal diseases
Μετάφραση: Γαστρεντερικές παθήσεις

Συντομογραφία: Gl
Όρος: Gastrointestinal
Μετάφραση: Γαστρεντερικό σύστημα (ΓΕ)

Όρος: Gastrointestinal tract
Μετάφραση: Γαστρεντερική οδός

Όρος: Gather information
Μετάφραση: Συλλογή πληροφοριών

Όρος: Gauge pressure
Μετάφραση: Μανομετρική πίεση

Όρος: Gauge pressure
Μετάφραση: Πίεση μετρητή, μανομετρική πίεση

Όρος: Gause
Μετάφραση: Ενδείκτης