Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 31, σε σύνολο 31
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Zeitgeist
Μετάφραση: Επικρατούσα τάση

Όρος: Zeolite
Μετάφραση: Ζεόλιθος

Όρος: Zero air
Μετάφραση: Μηδενικός αέρας

Όρος: Zinc
Μετάφραση: Ψευδάργυρος ή τσίγκιο

Όρος: Zinc acetate
Μετάφραση: Οξικός ψευδάργυρος

Όρος: Zinc alkaryl dithiophosphate
Μετάφραση: Αλκαρυλοδιθειοφωσφορικός ψευδάργυρος

Όρος: Zinc alkyl dithiophosphate
Μετάφραση: Αλκυλοδιθειοφωσφορικός ψευδάργυρος

Όρος: Zinc chloride
Μετάφραση: Χλωριούχος ψευδάργυρος

Όρος: Zinc chromates
Μετάφραση: Χρωμικά άλατα του ψευδαργύρου

Όρος: Zinc coating
Μετάφραση: Επιψευδαργύρωση

Όρος: Zinc coating processes
Μετάφραση: Διεργασίες επιψευδαργύρωσης

Συντομογραφία: ZDDPs
Όρος: Zinc dithiophosphates
Μετάφραση: Διθειοφωσφορικά άλατα ψευδαργύρου

Όρος: Zinc dust
Μετάφραση: Σκόνη ψευδαργύρου

Όρος: Zinc electrodes
Μετάφραση: Ηλεκτρόδια ψευδαργύρου

Όρος: Zinc fillings
Μετάφραση: Ρινίσματα ψευδαργύρου

Όρος: Zinc nitrate
Μετάφραση: Νιτρικός ψευδάργυρος

Όρος: Zinc oxide
Μετάφραση: Οξείδιο του ψευδαργύρου

Όρος: Zinc powder
Μετάφραση: Σκόνη ψευδαργύρου

Όρος: Zinc sulphate
Μετάφραση: Θειικός ψευδάργυρος

Όρος: Zinc sulphide
Μετάφραση: Θειούχο ψευδάργυρο

Όρος: Zincate
Μετάφραση: Ψευδαργυρικό

Όρος: Zircon
Μετάφραση: Ζιρκόνιο (ορυκτό)

Όρος: Zirconia
Μετάφραση: Οξείδιο του ζιρκονίου, ζιρκονία

Όρος: Zirconium
Μετάφραση: Ζιρκόνιο

Όρος: Zirconyl
Μετάφραση: Ζιρκονύλιο

Όρος: Zolimidine
Μετάφραση: Ζολιμιδίνη

Όρος: Zone
Μετάφραση: Ζώνη

Συντομογραφία: ODP
Όρος: Zone-depleting potential
Μετάφραση: Δυναμικό καταστροφής του όζοντος

Όρος: Zoning
Μετάφραση: Κατάταξη σε ζώνες

Όρος: Zymase
Μετάφραση: Ζυμάση

Όρος: Zymogen
Μετάφραση: Ζύμοτζεν, ζυμογόνο